1. Bij inschrijving wordt men lid voor onbepaalde tijd.

2. Automatische incasso is verplicht bij maandelijkse betaling.

3. Bij betaling per maand is de minimale contractduur negen kalendermaanden. Bij betaling per half jaar is de minimale contractduur twaalf kalendermaanden en bij betaling per jaar is de minimale contractduur vierentwintig kalendermaanden.

4. Het lid zorgt periodiek voor voldoende saldo op zijn/haar betaalrekening om de contributie te voldoen. Er wordt €5,00* in rekening gebracht voor elke gestorneerde maand.

5. Telefonische aan- of afmeldingen worden niet in behandeling genomen. Dit dient schriftelijk te gebeuren aan de balie d.m.v. het daarvoor bestemde formulier.

6. In- en uitschrijven kan niet met het contactformulier op de website.

7. Om een uitschrijving te annuleren, dient het uitschrijfbewijs voor de 20ste van de (laatste) opzegmaand aan de balie in te worden geleverd. Na inlevering start de in bepaling 3 genoemde minimale contractduur opnieuw.

8. Abonnementen die per automatische incasso worden voldaan lopen per eerste van de maand.

9. Bij afmelding geldt een opzegtermijn van één kalendermaand (één maand vanaf de 1ste.)

10. Een abonnement kan alleen tijdelijk worden stopgezet in geval van een ernstige blessure of ziekte waardoor niet meer gesport mag worden (max. 3 maanden). Een medische verklaring is hiervoor vereist.

11. Korting die u krijgt wanneer u per half jaar of jaar betaalt komt te vervallen indien u na de contractduur, horende bij uw betalingsperiode, opzegt voor het eind van de dan huidige termijn. Met terugwerkende kracht wordt de korting verrekend voor elke maand dat u lid bent geweest en voor de opzegmaand. U gaat voor deze maanden het standaard maandbedrag betalen. Deze regeling geldt alleen indien u niet heeft gekozen de abonnementsperiode  (1/2 jaar of jaar) stilzwijgend te verlengen.

12. De betalingstermijn (maand, 1/2-jaar of jaar) kan alleen aangepast worden nadat de in punt 3 bepaalde minimale contractduur verstreken is. Bij aanpassing van de betalingstermijn, start de bijbehorende minimale contractduur zoals omschreven in punt 3, welke hoort bij de nieuw gekozen betalingstermijn, opnieuw.

13. Een 10-rittenkaart is een half jaar geldig vanaf opwaardering. Een jaar na de laatste opwaardering vervalt de inschrijving.

14. De 10-rittenkaart is strikt persoonlijk en ritten zijn niet terug te wisselen voor geld.

15. Bij verlies kan een 10-rittenkaart worden vervangen d.m.v. het aanschaffen van een nieuwe ledenpas.

16. De ledenpas kan weer gebruikt worden bij herinschrijving. Enkel door de eerste gebruiker van de pas.

17. De ledenpas mag niet aan derde ter beschikking worden gesteld, nog worden verkocht.

18. Bij verlies van uw ledenpas bent u verplicht een nieuwe aan te schaffen.

19. De ledenpas dient te worden meegenomen bij ieder bezoek.

20. Er zit geen borg op een ledenpas.

21. De sportschool houdt zich het recht voor, leden en/of bezoekers, de toegang te ontzeggen of te verwijderen.

22. Indien een lid de toegang wordt ontzegd i.v.m. wangedrag maakt deze geen aanspraak op restitutie van contributie of ritten die nog beschikbaar zijn op een 10-rittenkaart.

23. Tijdens het trainen is gebruik van een handdoek verplicht evenals schoon schoeisel en sportkleding.

24. De sportschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen lichamelijk letsel en/of verlies of beschadiging van eigendommen.

25. De sportschool houdt zich het recht voor tarieven te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.

26. Roken in het pand is niet toegestaan evenals het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties.

27. Sporters dienen na gebruik van de dumbbells en/of de gewichten alles weer netjes op zijn plaats terug te leggen.

28. Minderjarige deelnemers worden pas toegelaten indien een ouder/verzorger het inschrijfformulier heeft ondertekend.

29. Kosten die voortvloeien uit een betalingsachterstand ( herinnerings-, aanmanings-, en incassokosten e.d.) zijn voor rekening van het lid met de betalingsachterstand.

30. In geval een groepsles (tijdelijk) komt te vervallen vindt er geen restitutie plaats van contributie.

31. De sportschool houdt zich het recht de openingstijden te wijzigen. Dit geeft geen recht op restitutie van contributie.

* Prijswijzigingen voorbehouden